top of page
Screenshot 2022-12-12 at 20.34.55.png

HYDROGEN LIFT

HARNESSING NATURE FOR

CLEAN ENERGY

VAD

Hydrogen Lift fokuserar på att utveckla vätgasteknik som går hand i hand med dagens behov och klimat.

Vi är ett forsknings- och utvecklingsbolag som utvecklar ny teknik inom ett område som vi kallar Hydrostatisk energiutvinning.

karl-fredrickson-xFVazdd9oEg-unsplash (1).jpg
mourad-saadi-GyDktTa0Nmw-unsplash (1).jpg

VÅR PRODUKT

Vi har utvecklat en metod för att använda överskottsvärme och öka verkningsgraden vid elektrolys

Företagets patenterade metod utgörs av en komplementär teknik vid elektrolys av vatten. Processen sker under hydrostatiskt tryck där elektrolysens överskottsvärme används för öka gasernas volym och därmed bidra till ett bättre utnyttjande av den tillförda energin.

Upp till 20% högre energieffektivitet.

Vår patentsökta teknologi skapar en effektivitetsökning på upp till 20% för vätgasproduktion i industriell skala.

Our technology

VÅR TEKNIK

En metod för att effektivt använda överskottsvärmen

och öka effektiviteten vid elektrolytisk tillverkning

Hydrogen lift technology.gif

Partners

Behovet av effektiv och grön vätgasproduktion 

EU har tagit en tydlig ställning till vätgas – det förväntas spela en viktig roll i omvandlingen från ett fossilbaserat till ett mer hållbart samhälle.

Framför allt kommer användningen av grön vätgas att bidra till att fasa ut fossila bränslen i energiintensiva industrier som vid tillverkning av stål, kemikalier och cement. Detsamma gäller transportsektorn med tunga fordon, järnväg och sjöfart samt energisektorn.

 

Problemet är att grön vätgas är mycket dyr att producera i stor skala med traditionella metoder.

Dessutom är lagringen av producerad el fortfarande för ineffektiv, lagringen av vätgas för flyktig och kostnaderna för avsaltning är betydande för offshoreproduktion. Allt detta gör att det idag saknas storskalig industriell efterfrågan på vätgas, och särskilt grön vätgas.

 

För att vätgas ska bidra till klimatneutralitet måste därför nya lösningar utvecklas som tillåter produktion i stor skala och till ett lägre pris. Det är där Hydrogen Lifts patenterad teknologi och process är unik.  

Vätgaskommentarer från hela världen

"Vätgas har idag en oöverträffad fart. Världen bör inte missa denna unika chans att göra vätgas till en viktig del av vår rena och säkra energiframtid.”
- Dr Fatih Birol  
bottom of page