top of page

BANBRYTANDE TEKNIK

Vårt mål är att utveckla en metod för att effektivt använda överskottsvärme och öka effektiviteten vid elektrolytisk tillverkning.

Vår patentsökta metod är baserad på elektrolys av vatten där processen äger rum under hydrostatiskt tryck och gasernas lyftkraft från elektrolysatorns nivå till vattenytan används för energifångst. Spillvärmen från elektrolysören används för att värma upp gaserna och öka lyftkrafterna.

Utifrån dessa principer har vi utvecklat en processteknik som möjliggör ett förbättrat utnyttjande av den tillförda energin vid elektrolytisk framställning av vätgas i industriell skala. Beräkningar visar upp till 20 % förbättrad energieffektivitet.

Waves
Our technology

OUR TECHNOLOGY

bottom of page